გრაფიკული დიზაინი
ეტიკეტის დიზაინი
თანამედროვე ღვინის ეტიკეტის დიზაინი

თანამედროვე ღვინის ეტიკეტის დიზაინი

ძველი ქალაქის ქუჩების ფერები და ხასიათი გარდაქმნილი თანამედროვე შეფუთვის დიზაინში.  ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა ქართული ღვინისთვის განსხვავებული, პოზიტიური, მდიდრული და თვალში საცემი შეფუთვის დიზაინი. 

თანამედროვე ღვინის ეტიკეტის დიზაინი

ძველი ქალაქის ქუჩების ფერები და ხასიათი გარდაქმნილი თანამედროვე შეფუთვის დიზაინში.  ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა ქართული ღვინისთვის განსხვავებული, პოზიტიური, მდიდრული და თვალში საცემი შეფუთვის დიზაინი. 

ფასის დაანგარიშება
Share