გრაფიკული დიზაინი
ლოგოტიპები

ლოგოტიპები

პოლიტიკური პარტიიის ლოგოს დიზაინი
პოლიტიკური პარტიიის ლოგოს დიზაინი
Fides Consulting - ბრენდინგი და კორპორატიული სტილი
Fides Consulting - ბრენდინგი და კორპორატიული სტილი
Loop-ლოგოს დიზაინი
Loop-ლოგოს დიზაინი
ღვინის საძმოს გერბის დიზაინი
ღვინის საძმოს გერბის დიზაინი
GVMT Wine & Spirits - ლოგოს დიზაინი
GVMT Wine & Spirits - ლოგოს დიზაინი
შატო მარნელი - ლოგოს დახატვა ქვევრით
შატო მარნელი - ლოგოს დახატვა ქვევრით
სასტუმროს KMM-ის სრული ბრენდინგი
სასტუმროს KMM-ის სრული ბრენდინგი
Vardzia Terrace - ლოგოს დიზაინი
Vardzia Terrace - ლოგოს დიზაინი
საინჟინრო კომპანია ენკო - ლოგოს დიზაინი
საინჟინრო კომპანია ენკო - ლოგოს დიზაინი
Bridge Market - ლოგოს დიზაინი
Bridge Market - ლოგოს დიზაინი