გრაფიკული დიზაინი
ლოგოტიპები
პოლიტიკური პარტიიის ლოგოს დიზაინი

პოლიტიკური პარტიიის ლოგოს დიზაინი

ლოგოს შექმნა პოლიტიკური პარტიისთვის "თავისუფალი საქართველო". 
ძველი ქართული ჩუქურთმის გარდაქმნა თანამედროვე და მარტივ სიმბოლოში.

პოლიტიკური პარტიიის ლოგოს დიზაინი

ლოგოს შექმნა პოლიტიკური პარტიისთვის "თავისუფალი საქართველო". 
ძველი ქართული ჩუქურთმის გარდაქმნა თანამედროვე და მარტივ სიმბოლოში.

ფასის დაანგარიშება
Share